Image and marker tracking

Augmented reality maakt het mogelijk virtuele 3D visuals in je fysieke omgeving of op specifieke objecten te projecteren. Om die als projectiescherm te kunnen gebruiken, moet je eerst weten hoe deze omgeving of objecten er precies uitzien, en wat de schaal is. Als je daarvoor uitsluitend de camera van je mobiele telefoon of tablet kunt of wilt gebruiken, kun je gebruik maken van markers.

Een marker is een beeld of object waarvan de schaal en/of de locatie vooraf nauwkeurig is vastgesteld. Dat kan een gewoon gebruiksobject zijn, of een speciaal voor dit doel gemaakte grafische marker. Als het object hier specifiek voor wordt gebruikt spreken we van een fiducial marker. Net als bijvoorbeeld QR-codes kunnen deze ‘fiducials’ ook gecodeerde data bevatten.

Wanneer de camera de marker in beeld krijgt, kan je mobiele telefoon, tablet of ander device dankzij de bekende schaal en/of positie nauwkeurig berekenen wat de eigen positie (‘pose’) ten opzichte van de marker is. Als dat rekenproces in realtime plaatsvindt noemen we dat tracking. Deze gegevens kan het device vervolgens gebruiken om AR visual(s) in juiste positie en verhouding te projecteren.